Om lisens og opphavsrettigheter for data, databaser og produkter

Meteorologisk institutt har en fri og åpen datapolitikk uten strenge restriksjoner for viderebruk. Vi ønsker størst mulig bruk, spredning og videre bearbeiding av vårt materiale. Merk at videre bearbeiding i denne sammenheng kan bety endring av det opprinnelige innhold og sammenstilling av dataene.

met.no benytter Open Knowledge Definition v1.0 som basis for frigiving og distribusjon av våre data, databaser og produkter: "A piece of content or data is open if anyone is free to use, reuse, and redistribute it - subject only, at most, to the requirement to attribute and share-alike".

Lisensen som skal brukes er CC Navngivelse 3.0 Norge (CC BY 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/

Det er et krav fra met.no at instituttet skal krediteres på en slik måte at det klart fremgår at vi er opprinnelsen til dataene som er brukt. Ved bruk av våre data, databaser og produkter i nettbaserte løsninger skal krediteringen inneholde en lenke til den av våre IT-løsninger som er benyttet for nedlastning. Vi krever ikke at bearbeidet materiale skal distribueres under samme vilkår (såkalt kompatibel lisens). Dette er også i definisjonen formulert som et "maksimumskrav": "..subject only, at most, to the requirement to attribute and share-alike"

Betingelser for bruk av data

Data hentet fra eklima.met.no er lisensiert under CC Navngivelse 3.0 Norge (CC BY 3.0).

Navngivelse av kilden gjøres ved å merke bearbeidelsen med vår logo, etterfulgt av en tekst. Her er noen forslag: "data fra Meteorologisk institutt", "basert på data fra met.no", "data er hentet fra eklima.met.no", "data kommer fra wsklima.met.no". Logoen vår finner du her: https://www.met.no/om-oss/logo. En skal også, så langt det lar seg gjøre, lenke til nedlastningstjenesten som er brukt for å hente data.

Hvis du forstår norsk kan du velge å benytte deg av Norsk lisens for offentlige data (NLOD) som er kompatibel med CC Navngivelse 3.0 Norge. Lisensteksten finner du på sidene til data.norge.no: http://data.norge.no/nlod/. Merk at det er høringsversjonen som er tilgjengelig, og at teksten kan endres.

Hvis du er norsk bruker kan du velge å benytte deg av Norsk lisens for offentlige data (NLOD) som er kompatibel med CC Navngivelse 3.0 Norge. Gjeldende lisenstekst finner du på DIFIs nettsider data.norge.no.

NLOD er kompatibel med CC-lisensen, slik at bruker selv kan velge mellom disse to lisensene. Fordelen ved å gi brukeren valgfrihet er at norske brukere som ikke ønsker å bruke CC-lisensen for databaser, kan velge den noe mer tilpassede NLOD.

Hvorfor krever vi kreditering av met.no som kilde? For brukere vil det være av stor verdi at met.no's datagrunnlag er av så god kvalitet som mulig. Det er derfor viktig for oss at brukerne forstår betingelsene for bruk, og at de krediterer instituttet som kilde for data. Dersom brukere av våre data oppdager feil, og dataene er kreditert, kan de gi oss tilbakemeldinger på hvordan vi kan forbedre datagrunnlaget.