wsKlima logo

Komplett -> fylke

Metoden for fylke

getCountyTypes
Gir tallkode for fylke for bruk av ekstremer per fylke (dataverdier: tidsserie=10).

Inputparametre for getCountyTypes (*= obligatorisk)
language - hvis ikke språk er gitt er 'no' default. Språk kan hentes fra metoden getValidLaguages().
countiesId - tallkode gis i en kommaseparert liste . Hvis ingen tallkode er valgt, gis alle.

Fylkes informasjon (output)

countyName - fylkesnavn.
language - språk som dette er vist i.
countyID - tallkode for fylket.