wsKlima logo

Komplett -> dataverdier

Eksempler og forklaringer på bruk av getMetData gitt forskjellige timeserietypeID:

0 = Døgnverdier:
getMetData("0","","2004-07-01","2006-12-31,"18700,50540","rr,tan,tax","","8,9","")
Gir data fra august og september i den gitte perioden. I output er bare år, måned og dag aktuell i 'from'=døgnverdidatoen (tiden er satt til 0).

1 =  Månedsverdier:
getMetData("1","","2005-07-01","2006-07-01","18700,50540","rr,tan,tax","","","")
Gir månedsverdier for alle månedene fra juli 2005 til juli 2006. I output er bare år og måned aktuell i 'from'=månedsverdidatoen (dagen er satt til 1 og tiden til 0).

2 = Observasjoner (timeverdier/minuttverdier): 
getMetData("2","","2006-01-01","2006-02-01","18700,50540","ra,tam,tax","0,6,12,18","","")
Gir observasjonene for timene 0,6,12 og 18 UTC i den gitte perioden. I output for tidsangivelse, betyr Z UTC-tid.

3 = Månedsnormaler : 
getMetData("3","","","","18700,50540","rr,tam","","","")
For default normalperiode [1961-01-01->1990-12-31] kan inputparametrene 'from' og 'to' settes blanke. En annen normalperiode [1931-01-01->1960-12-31] er også tilgjengelig. I output for dato 'from' viser år=(start normalperiode) og (måned og dag)=(starten på aktuell måned). For dato 'to' viser år=(slutt normalperiode) og (måned og dag)=(slutten på aktuell måned).

4 = Døgnnormaler: 
getMetData("4","","","","18700,50540","tam","","","")
Inputparametrene 'from' og 'to' kan settes blanke fordi det er bare en normalperiode [1961-01-01->1990-12-31](default). Metoden gir døgnnormaler for normalperioden. I output for dato 'from' viser år=(start normalperiode) og (måned og dag)=(starten på aktuell dag). For dato 'to' viser år=(slutt normalperiode) og (måned og dag)=(slutten på aktuell dag).

5 = Døgnekstremer: 
getMetData("5","","","","18700","rr,tax","","","")
Gir døgnekstremer for alle dager i året. For dato 'from' og 'to' viser år=ekstremåret og (måned og dag)=(dagen det gjelder).

7 = Homogeniserte månedsverdier: 
getMetData("7","","2005-07-01","2006-07-01","18700","tam","","","")
Gir homogeniset månedsverdier for alle månedene fra juli 2005 til juli 2006.

8 = Metardata: (observert fra flyplasser)
getMetData("8","","2008-09-01","2008-10-01","4780","ta","12","","")
Gir metardata for timen 12 UTC i gitt periode. I output for tidsangivelse, betyr Z UTC-tid.

9 = Miljødata: (observert fra plattformer)
getMetData("9","","2008-09-01","2008-10-01","76920","ta","12","","")
Gir miljødata for timen 12 UTC i gitt periode. I output for tidsangivelse, betyr Z UTC-tid.

10 = Ekstremer per fylke
getMetData("10","","","","3","tan","","","")
Inputparameteren stations er her fylkestyper (countyID) som kan hentes fra en metode som heter getCountyTypes. I output er 'from' - datoen som sier hvilket år og dag rekorder ble satt for hver måned, 'id' - stasjonsnummer for hvor rekorder ble satt og 'type' - gir fylkestype.

11 = Datadekning (månedsvis)
getMetData("11","","2011-01-01","2011-07-01","18700","tan","","","")
Gir datadekning for element 'tan' hver måned i tidsintervallet. I output viser 'from' første i hver måned.

14 = 10 minutts observasjoner (hovedsaklig nedbør RR_010)
getMetData("14","","2015-01-15","2015-02-15","25112","dd,ff","12","","")
Gir observasjoner for timen 12 UTC i gitt periode.I output for tidsangivelse, betyr Z UTC-tid.

15 = 10 min data fra et utvalg av oljeplattformene på Norsk Kontinentalsokkel
getMetData("15","","2013-10-03","2013-11-01","76920","ta","12","","")
Gir data for timen 12 UTC i gitt periode.I output for tidsangivelse, betyr Z UTC-tid.

17 = IVF-data: 
getMetData("17","","","","18701","","","","")
Gir nedbørintensitet for returperioder. Forklaring av dataene. Verdien i taggen from feks: 1816-01-01T01:30:00.000Z er 1816 returperiode 200 år (2016-200=1816). Alle datoer med 1816.. er returperioden 200 år. All tidsangivelser etter feks. 1816 er varighet i minutter. ....T01:30... er varigheten 90 minutter og ...02T00:00... er varigheten lik 1440 minutter (1 døgn). Hver verdi er i l/s*ha(liter pr. sekund pr. hektar)(id=LSHA) og gjelder for en returperiode med en gitt varighet.

18 = Utenlandske observasjoner
getMetData("18","","","","279000","ta","8","","")
Gir utenlandske observasjoner avgrenset til siste (<=) 24 timer. Inputparameterene stations og elements brukes. I tillegg kan Hours benyttes som er antall timer <=24.