wsKlima logo

Komplett -> dataverdier

Metodene for data verdier

getMetData Dataene bruker typene (no_met_metdata_x , hvor x = Metdata ,TimeStamp, Location, WeatherElement) som er definert i WSDL-fila. Se eksempler og forklaringer på bruk av getMetData.

getMetDataValues (RPC/literal) Gir data som følger et XSD skjema. Bruk av getMetDataValues er det samme som ved bruk av getMetData.

Inputparametre for getMetData og getMetDataValues (*= obligatorisk)
timeserietypeID* - gitt som tall. Tidsserie typene kan hentes fra metoden getTimeSerietypesProperties("","").

format,  from and to brukes for timeserietypeID: 0, 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 og 16
format - for dato (se java SimpleDateFormat). Blank ("") gir formatet: yyyy-MM-dd (default)
from - dato gis i en streng i gjeldende dato format. Blank ("") gir dagens dato (default)
to - dato gis i en streng i gjeldende dato format. Blank ("") gir dagens dato (default)

stations* - gis i en kommaseparert liste av stasjonsnummer. Stasjoner kan hentes fra getStationsFromTimeserieType("")
elements* - gis i en kommaseparert liste av karakterbasert elementkoder. Alle elementkoder kan hentes fra getElementProperties("",""). Elementer fra en tidserie type hentes fra getElementsFromTimeserieType(timeserie type).

hours* brukes bare for timeserietypeID=2, 8, 9, 13, 14, 15 og 16 (timesdata)
hours - [0,..,23] gis i en kommaseparert liste. hours er i UTC-tid.

months kan brukes av alle timeserietypeID. Blank ("") gir alle måndene i tidsintervallet.
months - [1,..,12] gis i en kommaseparert liste .

username- settes bare blank ("") for vanlig bruker. For noen eksterne stasjonseiere benyttes brukernavn(username) som en har opprettet i eKlima.

informasjon om getMetData og getMetDataValues
1000000: er øvre grense for antall datapunkter ved en forespørsel.
Datapunkter = (timer * (dager - ((12- måneder)*30)*år) * elementer * stasjoner) 
symbol_no:
er elementet værsymbolnummer (se symbolene og nummer i dagkolonnen ). symbol_no finnes ikke i getElementProperties("","") fordi metadataene ikke eksisterer i dagens database. symbol_no kan brukes som inputparameter for elementer. Også elementene ww og nn blir gitt ut i output fordi symbol_no baserer seg på de elementene.
-99999: er tallet som blir satt ved manglende data, når stasjonen observerer elementet som det blir spurt etter. Hvis stasjonen ikke observerer det det blir spurt etter, så kommer det heller ikke noe data.
-1.0: for nedbør betyr ingen nedbør observert.
0.0: for nedbør betyr observert nedbør men neglisjert.
Z: i output for tidsangivelse eksempelvis: 2008-07-02T00:00:00.000Z, betyr Z UTC-tid.

getRegionHistoryTrend(RPC/literal)
Arealmidlete verdier for regioner med trend, i måned eller sesong. Gauss kurve lages med filter. Standardavvik på 3.0 (standard) tilsvarer en utjevning på ca. 10 år.

inputparametre for getRegionHistoryTrend (*= obligatorisk)
region_type* - region type->(GR=geografisk, TR=temperatur, NR=nedbør)
region_no* - region nummer
GR->(0=Norge, 1=Østlandet, 2=Agder, 3=Vetslandet, 4=Trøndelag, 5=Nord-Norge)
TR->(1=Østlandet , 2=Vestlandet, 3=Midt-Norge, 4=Nordland og Troms, 5=Finnmarksvidda,
6=Varanger)
NR->(1=Østfold, 2=Østlandet, 3=Sørlandet, 4=Sør-Vestlandet, 5=Sunnhordland,
6=Sogn, 7=Dovre/Nord-Østerdal, 8=Møre og Romsdal, 9=Inntrøndelag, 10=Trøndelag/Helgeland, 11=Hålogaland, 12=Finnmarksvidda, 13=Varanger)
element* - element-> TAM(GR,TR), TAMA(GR,TR), RR(GR,NR) eller RRA(GR,NR)
TAM=middeltemperatur, TAMA=avvik fra normal temperatur (1961-90),
RR=nedbørmengde, RRA=avvik av normal nedbørmengde (1961-90)
fromYear* - fra år
toYear* - til år
month* - måned-> (0=år),(1=jan,...,12=des),(21=vår,22=sommer,23=høst,24=vinter)
language - språk

informasjon om getRegionHistoryTrend
Filtered_Gauss: er et element som gis i output for dataen i tillegg til det valgte elementet Filtered_Gauss er standardavvik på 3.0. Filtered_Gauss finnes ikke i getElementProperties("","") fordi metadataene ikke eksisterer i dagens database.

Z: i output for tidsangivelse eksempelvis: 2008-07-02T00:00:00.000Z, betyr Z UTC-tid.

getControlInfo
Gir data som tekststreng for eksterne stasjonseiere. Hver data linje innholder stasjonsnummer, kundenummer, dato, orginaldata, korrigert data, useinfo, controlinfo, paramternavn og parameterid.

inputparametre for getControlInfo (*= obligatorisk)
format - for dato (se java SimpleDateFormat). Blank ("") gir formatet: yyyy-MM-dd (default)
from - dato gis i en streng i gjeldende dato format. Blank ("") gir dagens dato (default)
to - dato gis i en streng i gjeldende dato format. Blank ("") gir dagens dato (default)

stations* - gis i en kommaseparert liste av stasjonsnummer. Stasjoner kan hentes fra getStationsProperties("")
elements* - gis i en kommaseparert liste av karakterbasert elementkoder. Alle elementkoder kan hentes fra getElementProperties("",""). Elementer fra en tidserie type hentes fra getElementsFromTimeserieType(timeserie type).

hours* - [0,..,23] gis i en kommaseparert liste. hours er i UTC-tid.

months - [1,..,12] gis i en kommaseparert liste .Blank ("") gir alle måndene i tidsintervallet.

username*- For eksterne stasjonseiere benyttes brukernavn(username) som en har opprettet i eKlima.
outputformat for getControlInfo
1. linje beskriver datalinjene som følger. Se eksemplet under:

STNR;KUNDENR;DATO;ORIGINAL;CORRECTED;USEINFO;CONTROLINFO;PARA_NAME;PARAMID
8800;168;2014-04-07T12:00.00;8.9;8.9;7000000000000000;0111100000100010;TA;211