wsKlima logo

Komplett -> språk

Metoden for språk

getValidLanguages
Gir tilgjengelige språk (to bokstaver)

Språk

no = bokmål
ny = nynorsk
en = engelsk