wsKlima logo

Komplett -> tidsserietyper

Metoden for tidsserietyper

getTimeserieTypesProperties
Gir informasjon om tidsseriene som er tilgjengelige.

Inputparametre for getTimeserieTypesProperties (*= obligatorisk)
language - hvis ikke språk er gitt er 'no' default. Under meny språk gir metoden getValidLaguages() alle tilgejenelige språk.
timeserieType - hvis ingen tidsserie(timeserieType) er gitt, gis alle.


Tidsserie informasjon (output)

serieTypeID : nummer på tidsserien- inngår i en rekke kall i andre metoder i wsKlima.
serieTypeName : navnet på tidsserien
serieTypeDescription : Beskrivelse av tidsserien
language : språk som tidsserieinformasjon er vist i.