wsKlima logo

Komplett

Tilgjengelig metoder

For å hente ut dataverdier kan man bruke metoden getMetData eller getMetDataValues. De gir dataene for inputparametrene tidsserietypen (observasjoner, døgnverdier,månedsverdier, månedsnormaler, døgnnormaler og døgnekstremer), fra- og til-dato(og evt timer for observasjoner), evt utplukk av måneder, elementer og stasjoner.
I tillegg er det metoden getRegionHistoryTrend som gir trenddata for regioner.

Det er metoder for å hente ut metadata for tidsserietypene, elementene, stasjonene og kvalitetskontrollflaggene.

Tilkoble til tjenesten komplett

For å kunne koble opp og utvikle applikasjoner mot tjenesten benyttes  WSDL-dokumentet . Det kan anbefales å lese WSDL-filen lokalt for klienten hvis du får problemer. Kommunikasjonsprotokollen SOAP encoding styles med RPC/Encoded og RPC/Literal benyttes. Noen metoder benytter RPC/literal i responsen ellers brukes RPC/Encoded i input og respons.

URL

Det er mulig å hente data via URL. Et eksempel på en url for metoden getMetDataValues (som følger XSD schema) er: http://eklima.met.no/met/MetService?invoke=getMetDataValues&
timeserietypeID=0&format=&from=2006-01-01&to=2006-01-05&stations=18700&elements=tam
&hours=&months=&username=

http://eklima.met.no/met/MetService viser alle metodene som er tilgjengelig for tjenesten komplett.

Responsen fra metodene ved feil eller ved mangel av data

RPC/Encoded
Data : Hvis det ikke er dataverdier eller ulovlige inputverdier gis det melding i 'type' for den komplekse typen Metdata. Dette gjelder for metoden getMetData.
Metadata : Ikke metadata tilgjengelig eller feil input, gir en tom array i respons.
RPC/literal
Data : Error-taggen benyttes til meldinger ved feil eller ingen data.

Lisens og opphavsrettigheter

Hvordan kan data og produkter fra eKlima brukes og videreformidles?