wsKlima logo

Graf -> frekvens

Metoden for frekvens

getWindRose
Vindrose som viser relative frekvensfordeling av vindretning og -hastighet for en stasjon og for valgt periode. Bare observasjonsdata. Stasjoner kan hentes fra getStationsFromTimeserieTypeElemCodes("2","DD,FF",""). Se graf eksempel.

inputparametrem for getWindRose (*=required)
stationID* - stasjonsnummer
maxFF* - max verdi i vindhastighet
format - for dato. Blank ("") gir formatet: YYYY-MM-DD (default)
fromDate* - fra dato
toDate* - til dato
months - måneder [0,11] (0= januar), kommaseparert liste. Blank ("") gir alle månedene (default)
hours* - [0,..,23] gis i en kommaseparert liste. hours er i UTC-tid
width* - bredden av grafen (høyden er relativ til bredden)
language - språk