wsKlima logo

Graf -> ivf

Metodene for IVF-kurver (nedbørintensitet)

Maksimal nedbørintensitet for returperioder. Uavhengige episoder, ikke nødvendigvis sammenhengende nedbør. Stasjoner kan hentes fra getStationsFromTimeserieType("17","").

getReturPeriodeIntensity
Returperiode hvor x-akse er intervaller i minutter (1 -> 1440 minutter(1 døgn)) og y-akse er l/s*ha(liter pr. sekund pr. hektar). Se graf eksempel.

inputparametre for getReturPeriodeIntensity (*=required)
stationID* - stasjonsnummer
width* - bredden av pixler
height* - høyden i pixler
language - språk

getMmHourReturPeriodeIntensity
Returperiode hvor x-akse er intervaller i timer (1 -> 24 timer(1 døgn)) og y-akse er mm. Se graf eksempel.

inputparametre for getMmHourReturPeriodeIntensity (*=required)
stationID* - stasjonsnummer
width* - bredden av pixler
height* - høyden i pixler
language - språk

getMmMinuteReturPeriodeIntensity
Returperiode hvor x-akse er intervaller i minutter (0 -> 60 minutter) og y-akse er mm. Se graf eksempel.

inputparametre for getMmMinuteReturPeriodeIntensity (*=required)
stationID* - stasjonsnummer
width* - bredden av pixler
height* - høyden i pixler
language - språk

getDateReturPeriodeIntensity
Velg periode med aktuell nedbørhendelse og få estimat for nedbørintensitet sammenlignet med returperioder. X-akse er intervaller i minutter (1 -> 1440 minutter(1 døgn)) og y-akse er l/s*ha(liter pr. sekund pr. hektar). Se graf eksempel.

inputparametre for getDateReturPeriodeIntensity (*=required)
stationID* - stasjonsnummer
format - for dato. Blank ("") gir formatet: YYYY-MM-DD (default)
fromDate* - fra dato
toDate* - til dato
width* - bredden av pixler
height* - høyden i pixler
language - språk

y