wsKlima logo

Graf -> ivf

Eksempel på ivf-kurver av maksimal nedbørintensitet for returperioder
( x-akse time og y-akse mm)

getMmHourReturPeriodeIntensity("18701","600","500","")

mmHourReturPeriodeIntensity