wsKlima logo

Graf -> måned

Metodene for måned

getMonthly
En stasjons døgnmiddel- og normaltemperatur pluss nedbørsum vises i en graf for valgt måned og år. Stasjoner kan hentes fra getStationsFromTimeserieTypeElemCodes("0","TAM,RR",""). Se graf eksempel.

inputparametre for getMonthly (*=obligatorisk)
stationID* - stasjonsnummer
year* - år
month* - måned [0,11] (0=januar)
width* - bredden i pixler
height* - høyden i pixler
language - språk

getMonthlyTA
En stasjons daglig temperatur (maks, min, middel, normal) vises i en graf for valgt måned og år. Stasjoner kan hentes fra getStationsFromTimeserieTypeElemCodes("0","TAM",""). Se graf eksempel.

inputparametre for getMonthlyTA (*=obligatorisk)
stationID* - stasjonsnummer
year* - år
month* - måned [0,11] (0= januar)
width* - bredden i pixlerl
height* - høyden i pixler
language
- språk

getMonthlyRR
En stasjons nedbør samt akkumulert nedbør i forhold til månedsnormal vises i en graf for valgt måned og år. Stasjoner kan hentes fra getStationsFromTimeserieTypeElemCodes("0","RR","") Se graf eksempel.

inputparamtre for getMonthlyRR (*=obligatorisk)
stationID* - stasjonsnummer
year* - år
month* - måned [0,11] (0= januar)
width* - bredden i pixler
height* - høyden i pixler
language - språk