wsKlima logo

Graf -> måned

Eksempel grafisk visning av nedbør.
getMonthlyRR("18700","1970","9","440","276","")

monthlyRR