wsKlima logo

Graf -> ivf

Eksempel på ivf-kurver av maksimal nedbørintensitet for returperioder
(x-akse i minutter og y-akse i l/s*ha).)

getReturPeriodeIntensity("18701","600","500","")

ReturPeriodeIntensity