wsKlima logo

Graf -> trend

Metodene for trend

getRegionHistoryTrend
Arealmidlete verdier for regioner med trend, i måned eller sesong. Gauss kurve lages med filter. Det er valgt standardavvik på 3.0 som tilsvarer en utjevning på ca. 10 år. Se graf eksempel.

inputparametre (*= obligatorisk)
region_type* - region type->(GR=geografisk, TR=temperatur, NR=nedbør)
region_no* - region nummer
GR->(0=Norge, 1=Østlandet, 2=Agder, 3=Vetslandet, 4=Trøndelag, 5=Nord-Norge)
TR->(1=Østlandet , 2=Vestlandet, 3=Midt-Norge, 4=Nordland og Troms, 5=Finnmarksvidda,
6=Varanger)
NR->(1=Østfold, 2=Østlandet, 3=Sørlandet, 4=Sør-Vestlandet, 5=Sunnhordland,
6=Sogn, 7=Dovre/Nord-Østerdal, 8=Møre og Romsdal, 9=Inntrøndelag, 10=Trøndelag/Helgeland, 11=Hålogaland, 12=Finnmarksvidda, 13=Varanger)
element* - element (TAM, TAMA, RRA or RR)
TAM=middeltemperatur, TAMA=avvik fra normal temperatur (1961-90),
RR=nedbørmengde, RRA=avvik av normal nedbørmengde (1961-90)
fromYear* - fra år
toYear* - til år
month* - måned->(0=år),(1=jan,...,12=des),(21=vår,22=sommer,23=høst,24=vinter)
width* - bredden i pixler
height* - høyden i pixler
language - språk

getStationHistoryTrend
Element for månedsstatistikken er middeltemperatur (TAM). Gauss kurve lages med filter(standardavvik) på default 3.0. Stasjoner kan hentes fra getStationsFromTimeserieTypeElemCodes("7","TAM",""). Se graf eksempel.

inputparametre for getStationHistoryTrend (*= obligatorisk)
stationID* - stasjonsnummer
fromYear* - fra år
toYear* - til år
month* - måned [0,11] (0=januar)
width* - bredden i pixler
height* - høyden i pixler
language - språk