wsKlima logo

Graf

Tilgjengelig metoder

Hver metode gir et grafisk produkt med hjelp av binær overføring. Produktene er vindrose, månedsgrafer og historiske trend grafer.

Tilkoble til tjenesten graf

For å kunne koble opp og utvikle applikasjoner mot tjenesten benyttes  WSDL-dokumentet . Det kan anbefales å lese WSDL-filen lokalt for klienten hvis du får problemer. Kommunikasjonsprotokollen SOAP encoding styles med RPC/Encoded benyttes

URL

http://eklima.met.no/metimage/MetImageService viser alle metodene som er tilgjengelig for tjenesten graf.

Responsen fra metodene ved feil eller ved mangel av data

Graf : Ikke graf-produkt tilgjengelig eller feil input gir en tom binary i respons. Det er ulovlige å gi feil input feks. for integer. Web-grensesnittet vårt gir SOAP feilmelding.
Metadata : Ikke metadata tilgjengelig eller feil input, gir en tom array i respons.

Lisens og opphavsrettigheter

Hvordan kan data og produkter fra eKlima brukes og videreformidles?