wsKlima logo

Standard -> dataverdier

Metode for data verdier

getMetData
Dataene bruker typene (no_met_metdata_x , hvor x = Metdata ,TimeStamp, Location, WeatherElement) som er definert i WSDL-fila. Se eksempler og forklaringer på bruk av getMetData.

Inputparametre for getMetData (*= obligatorisk)
timeserietypeID* - gitt som tall. Tidsserie typer kan hentes fra metoden getTimeSerietypesProperties("","").

format,  from and to brukes for timeserietypeID: 0, 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 og 16
format - for dato (se java SimpleDateFormat). Blank ("") gir default format:yyyy-MM-dd
from - fra og med dato gis i gjeldede dato format .Blank ("") gir dagens dato (default)
to - til og med dato gis i gjeldende dato format. Blank ("") gir dagens dato (default)

stations* - gis i en kommaseparert liste av stasjonsnummer. Stasjoner kan hentes fra metoden getStationsFromTimeserieType("","").

elements* - gis i en kommaseparert liste av karakterbasert elementkoder. Elementer kan hentes fra getElementProperties("",""). Elementer fra en tidserie type hentes fra metoden getElementsFromTimeserieType(timeserietypeID).

hours* må settes bare for timeserietypeID=2, 8, 9, 13, 14, 15 og 16 (timesdata)
hours - [0,..,23] gis i en kommaseparert liste. hours er i UTC-tid

months kan brukes av alle tidsserie typer. Blank ("") gir alle måndene i tidsintervallet.
months - [1,..,12] gis i en kommaseparert liste.

username- settes bare blank ("") for vanlig bruker. For noen eksterne stasjonseiere benyttes brukernavn(username) som en har opprettet i eKlima.

informasjon om getMetData
1000000: er øvre grense for antall datapunkter ved en forespørsel.
Datapunkter = (timer * (dager - ((12- måneder)*30)*år) * elementer * stasjoner) 
symbol_no:
er elementet værsymbolnummer (se symbolene og nummer i dagkolonnen ). symbol_no finnes ikke i getElementProperties("","") fordi metadataene ikke eksisterer i dagens database. symbol_no kan brukes som inputparameter for elementer. Også elementene ww og nn blir gitt ut i output fordi symbol_no baserer seg på de elementene.
-99999: er tallet som blir satt ved manglende data, når stasjonen observerer elementet som det blir spurt etter. Hvis stasjonen ikke observerer det det blir spurt etter, så kommer det heller ikke noe data.
-1.0: for nedbør betyr ingen nedbør observert.
0.0: for nedbør betyr observert nedbør men neglisjert.
Z: i output for tidsangivelse eksempelvis: 2008-07-02T00:00:00.000Z, betyr Z UTC-tid.