wsKlima logo

Standard -> elementer

Metodene for elementer

getElementsProperties
Henter elementer med tilhørende egenskaper/metadata for elementer.

Inputparametre for getElementsProperties (*= obligatorisk)
language - hvis ikke språk er gitt er 'no' default. Språk kan hentes fra metoden getValidLaguages().
elem_codes - gis i en kommaseparert liste av karakterbasert elementkoder. Hvis ingen elementer er gitt, gis alle.

getElementsFromTimeserieType
Gir alle elementer for en gitt tidsserietype.

Inputparametre for getElementsTimeserieType (*= obligatorisk)
timeserietypeID* - en tidsserie gis inn. Alle tidsserie typer kan hentes fra metoden getTimeSerietypesProperties("","").

getElementsFromTimeserieTypeStation
Gir alle elementer (med tilhørende informasjon og observasjonsperiode) for en gitt stasjon og tidsserietype.

Inputparametre for getElementsFromTimeserieTypeStation (*= obligatorisk)
timeserietypeID* - en tidsserie gis inn. Alle tidsserie typer kan hentes fra metoden getTimeSerietypesProperties("","").
stnr* - en stasjon gis inn. Stasjonen kan hentes fra metoden getStationsProperties("")

Element informasjon (output)

elemNo - nummer på elementet (brukt i datastrømmen)
elemCode - kort navnekode for elementet, brukt for identifikasjon
name - navnet på elementet
description - beskrivelse av elementet
unit - enheten til elementet
fromdate - observert fra denne datoen for en oppgitt stasjon
todate - observert til denne datoen for en oppgitt stasjon
language - språk som element informasjon er vist i.

Vi har duplikate elementer fordi en stasjon kan ha forskjellig type stasjon som er manuell eller automatisk.