wsKlima logo

Standard -> kvalitetsflagg

Metoden for kvalitetsflagg

getFlagProperties
Gir flagginformasjon fra kvalitetskontrollnivåer. Dataverdiene benytter kvalitetskontrollnivå og har taggen 'quality'. quality-verdien er et tall fra flagsID.

Inputparametre for getFlagsProperties (*= obligatorisk)
language - hvis ikke språk er gitt er 'no' default. Språk kan hentes fra metoden getValidLaguages().
flagsId - kvalitetsnivåer(tall) gis i en kommaseparert liste . Hvis ingen kvalitetsnivåer er valgt, gis alle.

Kvalitetsflagg informasjon (output)

flagID -  tall, brukt for identifikasjon
flagCode - kort navnekode for flagget
flagName - navnet brukt på
flagDescription - beskrivelse av kvalitetskontrollflagget
language - språk som dette er vist i.