logo logo

Standard -> språk

Metoden for språk

getValidLanguages
Gir tilgjengelige språk (to bokstaver)

Språk
no = bokmål
ny = nynorsk
en = engelsk