wsKlima logo

Standard -> stasjoner

Metodene for stasjoner (kart med stasjoner: operative, 2007)

getStationsProperties
Her hentes stasjonsinformasjon.

Inputparametre for getStationsProperties (*= obligatorisk)
stations - gis i en kommaseparert liste av stasjonsnummer. Hvis ingen stasjoner er valgt, gis alle.
username- settes bare blank ("") for vanlig bruker. For noen eksterne stasjonseiere benyttes brukernavn(username) som en har opprettet i eKlima.

getStationsFromTimeserieType
Gir alle stasjoner med tilhørende informasjon for gitt tidsserietype.

Inputparametre for getStationsFromTimeserieType (*= obligatorisk)
timeserietypeID* - gitt som tall. Alle tidsserie typer kan hentes fra metoden getTimeSerietypesProperties("","").
username- settes bare blank ("") for vanlig bruker. For noen eksterne stasjonseiere benyttes brukernavn(username) som en har opprettet i eKlima.


getStationsFromTimeserieTypeElemCodes
Gir alle stasjoner med tilhørende informasjon for gitt tidsserie type og minst et av elementene. Virketiden gjelder for alle elementene (minste fradato -> maksimum tildato).

Inputparametre for getStationsFromTimeserieTypeElemCodes (*=obligatorisk)
timeserietypeID* - gitt som tall. Alle tidsserie typer kan hentes fra metoden getTimeSerietypesProperties("","").
elem_codes - gis i en kommaseparert liste av karakterbasert elementkoder. Elementer kan hentes fra getElementProperties("",""). Hvis ingen elementer er valgt, gis alle.
username- settes bare blank ("") for vanlig bruker. For noen eksterne stasjonseiere benyttes brukernavn(username) som en har opprettet i eKlima.

getStationsFromTimeserieTypeStationsElemCode
Gir stasjoner med tilhørende informasjon for gitt tidsserietype, stasjoner og elementkode. Virketiden gjelder for elementet mens stasjonen virketid kan være lenger. En stasjon kan gi mer enn et informasjonssett fordi forskjellige sensorer har observert elementet.

Inputparametre for getStationsFromTimeserieTypeStationsElemCode (*=obligatorisk)
timeserietype* - gitt som tall. Alle tidsserie typer kan hentes fra metoden getTimeSerietypesProperties("","").
stations - gis i en kommaseparert liste av stasjonsnummer. Stasjoner kan hentes fra metoden getstationsProperties(""). Hvis ingen stasjoner er valgt, gis alle.
elem_code* - gi inn en elementkode. Elementet kan hentes fra getElementProperties("","").
username- settes bare blank ("") for vanlig bruker. For noen eksterne stasjonseiere benyttes brukernavn(username) som en har opprettet i eKlima.

Stasjonsinformasjon (output)

name - det offisielle navnet på stasjonen
stnr - den norske nummeret på stasjonen, følger elvedragene.
wmoNo - WMO sitt nummer på stasjonen, hvis den inngår i SYNOP, ellers 0.
fromDay, fromMonth, fromYear - stasjonens/elementes virketid er gitt fra denne dag. Hvis 0 er dato ikke oppgitt.
toDay, toMonth, toYear - stasjonens/elementes virketid er gitt til denne dag. Hvis 0 er dato ikke oppgitt. Hvis 0 på to Year er den fremdeles virksom.
amsl (average meter above sea level) - høyde over havet til stasjonens beliggenhet
municipalityNo - kommunenummer
department - fylke, eller land hvis annet enn Norge.
latDec, lonDec, latLonFmt - latitude, longitude and format of latitude and longitude values (decimal degrees)
utm_n, utm_e, utm_zone - utm_coordinates