wsKlima logo

Standard -> tidsserietyper

Metoden for tidsserietyper

getTimeserieTypesProperties
Gir informasjon om tidsseriene som er tilgjengelige.

Inputparametre for getTimeserieTypesProperties (*= obligatorisk)
language - hvis ikke språk er gitt er 'no' default. Språk kan hentes fra metoden getValidLaguages().
timeserieType - hvis ingen tidsserie er gitt, gis alle.


Tidsserie informasjon (output)

serieTypeID : nummer på tidsserien- inngår i en rekke kall i andre metoder i wsKlima
serieTypeName : navnet på tidsserien
serieTypeDescription : beskrivelse av tidsserien
language : språk som tidsserieinformasjon er vist i.