wsKlima logo

Standard

Tilgjengelig metoder

For å hente ut dataverdier bruker man metoden getMetData. Den gir dataene for inputparametrene tidsserietypen (observasjoner, døgnverdier,månedsverdier, månedsnormaler, døgnnormaler og døgnekstremer), fra- og til-dato(og evt timer for observasjoner), evt utplukk av måneder, elementer og stasjoner.

Det er metoder for å hente ut metadata for tidsserietypene, elementene, stasjonene og kvalitetskontrollflaggene.

Tilkoble til tjenesten standard

For å kunne koble opp og utvikle applikasjoner mot tjenesten benyttes  WSDL-dokumentet . Det kan anbefales å lese WSDL-filen lokalt for klienten hvis du får problemer. Kommunikasjonsprotokollen SOAP encoding styles RPC/Encoded benyttes.

URL

Det er mulig å hente data via URL. Et eksempel på en url for metoden getMetData er: http://eklima.met.no/metdata/MetDataService?invoke=getMetData&
timeserietypeID=0&format=&from=2006-01-01&to=2006-01-05&stations=18700&elements=tam
&hours=&months=&username=

http://eklima.met.no/metdata/MetDataService viser alle metodene som er tilgjengelig for tjenesten standard.

Responsen fra metodene ved feil eller ved mangel av data

Data : Hvis det ikke er dataverdier eller ulovlige inputverdier gis det melding i 'type' for den komplekse typen Metdata.
Metadata : Ikke metadata tilgjengelig eller feil input, gir en tom array i respons.

Lisens og opphavsrettigheter

Hvordan kan data og produkter fra eKlima brukes og videreformidles?