wsKlima logo

Hva er Klimadata Web Services ?

wsKlima er tjenester hvor klimadata og metadata er gjort tilgjengelig. Ved hjelp av Web Services teknologien kan du sette opp klienter som henter ut data fra met.no's klimadatabase (krever ingen registrering). For å kunne koble opp og utvikle applikasjoner mot en tjeneste benyttes et WSDL-dokument. Klienter bør bruke et utviklingsverktøy som automatisk genererer klasser ut i fra WSDL-dokumentet. For klienter som programmerer i JAVA kan vi anbefale bruk av utviklingsverktøyet NetBeans med mye innebygget funksjonalitet.

Tre typer tjenester

Data kan hentes ut via tre tjenester. De heter standard, komplett og graf (se venstremeny). Alle tre benytter kommunikasjonsprotokollen SOAP med encoding styles RPC/Encoded. Versjonen graf har metoder som gir grafer av klimadata som overføres binært. Standard og komplett har metoder som gir klimadata og metadata i XML-format. Komplett er en utvidet versjon av standard som i tillegg har metoder som gir data som følger XSD skjema og metadata for stasjoner som følger standarden ISO-19139. De benytter i tillegg for responsen encoding styles RPC/Literal. For de som ikke takler kombinasjonen literal og encoded i WSDL-fila, kan bare benytte tjenesten standard. Selve datagrunnlaget er lik for begge tjenstene (unntak metode getRegionHistoryTrend i komplett).

gzip

Vi bruker gzip komprimering i respons for size>30000 bytes hvis klientens request har gzip i Accept-encoding som en parameter. Hvis klienten får feilmeldingen 'Invalid byte 1 of 1-byte UTF-8 sequence', er det fordi klienten ikke aksepterer gzip. Problemet kan løses for klienten ved å godta dekomprimering. For å unngå gzip komprimering fra wsKlima må det utelates gzip i Accept-Encoding som klienten gir i requesten.

Lisens og opphavsrettigheter

Hvordan kan data og produkter fra eKlima brukes og videreformidles?
2019.03.01 - frost.met.no erstatter wsKlima som operasjonelt API for observasjons- og klimadata.

Grafiske produkter finnes i eklima.met.no